การเช่าสินค้า
ค้นหากระเป๋าที่ต้องการ

วันเดินทาง

ถึง

วันที่มาถึง

แบรนด์

สินค้าแนะนำ

RIMOWA CLASSIC FLIGHT 33L
ขนาด(ซม.) 55 x 40 x 20
น้ำหนัก(กก.) 5
ความจุ(ลิตร.) 33
600   บาท/วัน
RIMOWA TOPAS 32L
ขนาด(ซม.) 55 x 40 x 20
น้ำหนัก(กก.) 5
ความจุ(ลิตร.) 32
580   บาท/วัน
RIMOWA SALSA AIR 32L
ขนาด(ซม.) 55 x 40 x 20
น้ำหนัก(กก.) 1
ความจุ(ลิตร.) 32
350   บาท/วัน
RIMOWA SALSA AIR 32L
ขนาด(ซม.) 40 x 20 x 55
น้ำหนัก(กก.) 2.9
ความจุ(ลิตร.) 32
350   บาท/วัน
RIMOWA ESSENTIAL CABIN 36L
ขนาด(ซม.) 55 x 39 x 23
น้ำหนัก(กก.) 3.2
ความจุ(ลิตร.) 36
600   บาท/วัน
RIMOWA TOPAS 64L
ขนาด(ซม.) 68 x 45 x 28.5
น้ำหนัก(กก.) 6
ความจุ(ลิตร.) 64
600   บาท/วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 76L
ขนาด(ซม.) 75 x 51 x 26
น้ำหนัก(กก.) 48
ความจุ(ลิตร.) 33
700   บาท/วัน
RIMOWA TOPAS SPORT 89L
ขนาด(ซม.) 73 x 37 x 43
น้ำหนัก(กก.) 6.6
ความจุ(ลิตร.) 89
650   บาท/วัน
RIMOWA LIMBO 60L
ขนาด(ซม.) 43 x 26 x 66
น้ำหนัก(กก.) 5.7
ความจุ(ลิตร.) 60
550   บาท/วัน
RIMOWA LIMBO 73L
ขนาด(ซม.) 74 x 26 x 48.5
น้ำหนัก(กก.) 5.9
ความจุ(ลิตร.) 73
500   บาท/วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 60L
ขนาด(ซม.) 47 x 25 x 70
น้ำหนัก(กก.) 5.2
ความจุ(ลิตร.) 60
650   บาท/วัน
RIMOWA SALSA 78L
ขนาด(ซม.) 75 x 49 x 27
น้ำหนัก(กก.) 2
ความจุ(ลิตร.) 78
500   บาท/วัน
RIMOWA SALSA 78L
ขนาด(ซม.) 49 x 75 x 27
น้ำหนัก(กก.) 2.9
ความจุ(ลิตร.) 78
500   บาท/วัน
RIMOWA SALSA SPORT 75L
ขนาด(ซม.) 43 x 37.5 x 73
น้ำหนัก(กก.) 3.2
ความจุ(ลิตร.) 75
500   บาท/วัน
RIMOWA SALSA SPORT 75L
ขนาด(ซม.) 43 x 37.5 x 75
น้ำหนัก(กก.) 4.3
ความจุ(ลิตร.) 75
500   บาท/วัน
RIMOWA SALSA SPORT 92L
ขนาด(ซม.) 80 x 43 x 37
น้ำหนัก(กก.) 3
ความจุ(ลิตร.) 92
500   บาท/วัน
RIMOWA SALSA SPORT 103L
ขนาด(ซม.) 80 x 37.5 x 43
น้ำหนัก(กก.) 5.9
ความจุ(ลิตร.) 103
550   บาท/วัน
SALSA AIR 91L
ขนาด(ซม.) 27 x 52 x 78
น้ำหนัก(กก.) 3.8
ความจุ(ลิตร.) 91
450   บาท/วัน
SALSA AIR 91L
ขนาด(ซม.) 27 x 52 x 78
น้ำหนัก(กก.) 3.7
ความจุ(ลิตร.) 91
450   บาท/วัน
RIMOWA SALSA AIR 59LITR
ขนาด(ซม.) 44 x 25 x 67.5
น้ำหนัก(กก.) 3.1
ความจุ(ลิตร.) 59
400   บาท/วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 84LITR
ขนาด(ซม.) 53 x 28 x 79
น้ำหนัก(กก.) 6
ความจุ(ลิตร.) 84
730   บาท/วัน