การเช่าสินค้า
ค้นหากระเป๋าที่ต้องการ

วันเดินทาง

ถึง

วันที่มาถึง

แบรนด์

ผลการค้นหา

จากวันที่ -ถึง -

RIMOWA TOPAS 64L
ขนาด (ซม.) 68 x 45 x 28.5
น้ำหนัก (กก.) 6
ปริมาณ (ลิตร) 64
600 บาท / วัน
RIMOWA TOPAS 32L
ขนาด (ซม.) 55 x 40 x 20
น้ำหนัก (กก.) 5
ปริมาณ (ลิตร) 32
580 บาท / วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 33L
ขนาด (ซม.) 55 x 40 x 20
น้ำหนัก (กก.) 5
ปริมาณ (ลิตร) 33
600 บาท / วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 76L
ขนาด (ซม.) 75 x 51 x 26
น้ำหนัก (กก.) 48
ปริมาณ (ลิตร) 33
700 บาท / วัน
RIMOWA SALSA AIR 32L
ขนาด (ซม.) 55 x 40 x 20
น้ำหนัก (กก.) 1
ปริมาณ (ลิตร) 32
350 บาท / วัน
RIMOWA SALSA 78L
ขนาด (ซม.) 75 x 49 x 27
น้ำหนัก (กก.) 2
ปริมาณ (ลิตร) 78
500 บาท / วัน
RIMOWA SALSA SPORT 92L
ขนาด (ซม.) 80 x 43 x 37
น้ำหนัก (กก.) 3
ปริมาณ (ลิตร) 92
500 บาท / วัน
RIMOWA SALSA 78L
ขนาด (ซม.) 49 x 75 x 27
น้ำหนัก (กก.) 2.9
ปริมาณ (ลิตร) 78
500 บาท / วัน
RIMOWA SALSA SPORT 75L
ขนาด (ซม.) 43 x 37.5 x 73
น้ำหนัก (กก.) 3.2
ปริมาณ (ลิตร) 75
500 บาท / วัน
RIMOWA LIMBO 73L
ขนาด (ซม.) 74 x 26 x 48.5
น้ำหนัก (กก.) 5.9
ปริมาณ (ลิตร) 73
500 บาท / วัน
RIMOWA SALSA SPORT 103L
ขนาด (ซม.) 80 x 37.5 x 43
น้ำหนัก (กก.) 5.9
ปริมาณ (ลิตร) 103
550 บาท / วัน
RIMOWA SALSA AIR 32L
ขนาด (ซม.) 40 x 20 x 55
น้ำหนัก (กก.) 2.9
ปริมาณ (ลิตร) 32
350 บาท / วัน
SALSA AIR 91L
ขนาด (ซม.) 27 x 52 x 78
น้ำหนัก (กก.) 3.8
ปริมาณ (ลิตร) 91
450 บาท / วัน
RIMOWA SALSA SPORT 75L
ขนาด (ซม.) 43 x 37.5 x 75
น้ำหนัก (กก.) 4.3
ปริมาณ (ลิตร) 75
500 บาท / วัน
RIMOWA TOPAS SPORT 89L
ขนาด (ซม.) 73 x 37 x 43
น้ำหนัก (กก.) 6.6
ปริมาณ (ลิตร) 89
650 บาท / วัน
RIMOWA LIMBO 60L
ขนาด (ซม.) 43 x 26 x 66
น้ำหนัก (กก.) 5.7
ปริมาณ (ลิตร) 60
550 บาท / วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 60L
ขนาด (ซม.) 47 x 25 x 70
น้ำหนัก (กก.) 5.2
ปริมาณ (ลิตร) 60
650 บาท / วัน
RIMOWA ESSENTIAL CABIN 36L
ขนาด (ซม.) 55 x 39 x 23
น้ำหนัก (กก.) 3.2
ปริมาณ (ลิตร) 36
600 บาท / วัน
SALSA AIR 91L
ขนาด (ซม.) 27 x 52 x 78
น้ำหนัก (กก.) 3.7
ปริมาณ (ลิตร) 91
450 บาท / วัน
RIMOWA SALSA AIR 59LITR
ขนาด (ซม.) 44 x 25 x 67.5
น้ำหนัก (กก.) 3.1
ปริมาณ (ลิตร) 59
400 บาท / วัน
RIMOWA CLASSIC FLIGHT 84LITR
ขนาด (ซม.) 53 x 28 x 79
น้ำหนัก (กก.) 6
ปริมาณ (ลิตร) 84
730 บาท / วัน