วิธีการเช่าสินค้า
การซื้อประกันกระเป๋า
รายละเอียดความคุ้มครองเปรียบเทียบระหว่างการซื้อประกันและไม่ซื้อประกัน
ไม่ซื้อประกัน ซื้อประกัน
กระเป๋าสูญหาย 100% ของราคากระเป๋า 50% ของราคากระเป๋า
มีการแตก หัก ของกระเป๋า 1,500 บาท/จุด ไม่มีค่าใช้จ่าย
กระเป๋ามีรอยบุบ 850 บาท/จุด ไม่มีค่าใช้จ่าย
รอยขีดข่วน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
คราบสกปรก ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคาประกันกระเป๋าแต่ละแบรนด์ แต่ละขนาด
  • RIMOWA ทุกรุ่น ทุกขนาด 500 บาท