วิธีการเช่าสินค้า
3 step ง่ายๆ ในการใช้บริการกับเรา
1.
เลือกกระเป๋า

1.1ท่านสามารถเลือกกระเป๋าได้ โดยเลือกจากเมนู FIND LUGGAGE

 • เลือกดูตามวันที่ที่เดินทางได้ โดยระบบจะทำการคัดเลือกกระเป๋าที่สามารถให้เช่าได้ ตามวันที่เราระบุ แล้วกดปุ่ม SEARCH เพื่อค้นหา
 • เลือกดูตามแบรนด์ โดยเลือกจากช่อง “BRAND” แล้วกดปุ่ม SEARCH เพื่อค้นหา
 • เลือกดูกระเป๋าทั้งหมด โดยกดปุ่ม VIEW ALL

1.2กระเป๋าที่สามารถเช่าได้ตามวันที่ลูกค้าเดินทาง จะขึ้นแท็กว่า “AVAILABLE” และสามารถเลือกเช่ากระเป๋านั้นได้ แต่สำหรับกระเป๋าที่ไม่สามารถให้เช่าตามวันที่ลูกค้าเดินทาง จะขึ้นแท็กว่า “NOT AVAILABLE” และจะไม่สามารถเลือกเช่ากระเป๋านั้นได้

1.3ท่านสามารถเลือกเช่ากระเป๋าได้ โดยกดที่ปุ่ม RENT NOW

1.4เมื่อกดปุ่ม RENT NOW จะเข้ามาหน้ารายละเอียดของกระเป๋าที่ท่านเลือก ซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนของ DETAIL ดังนี้

 • จะมีการคำนวณราคากระเป๋า ตามจำนวนวันเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • เลือกจำนวนกระเป๋าตามที่ท่านต้องการ โดยเลือกที่ช่อง “QUANTITY” จำนวนกระเป๋าจะขึ้นให้เลือกตามจำนวนกระเป๋าที่เหลืออยู่ในคลังโดยอัตโนมัติ
 • ท่านต้องเลือกวันที่ต้องส่งคืนกระเป๋า โดยเลือกจาก 1 ใน 2 วันหลังจากที่ท่านเดินทางกลับมา โดยเลือกที่ “LUGGAGE RETURN DATE” ซึ่งทางร้านก็จะทำการจัดรถไปรับกระเป๋าคืนตามวันที่ท่านระบุ
 • หากต้องการเช่ากระเป๋าที่เลือก ให้กดปุ่ม RENT NOW อีกครั้ง แล้วกระเป๋าที่ท่านเลือกจะไปอยู่ใน CART
 • การเช่ากระเป๋านั้นสามารถเช่าสูงสุดได้ครั้งละ 3 ใบ
2.
ตั้งค่า CART และที่อยู่จัดส่ง

2.1เมื่อเข้ามาหน้า CART ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

 • สามารถปรับจำนวนของกระเป๋าที่ต้องการเช่าได้
 • สามารถเลือก ซื้อประกันกระเป๋า ได้ และอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันกระเป๋าได้ โดยคลิกอ่านที่ “อ่านรายละเอียดประกัน
 • กระเป๋าที่เช่า จะมีค่ามัดจำ 5,000 บาท/ใบ ถ้าหากท่านซื้อประกันกระเป๋าท่านจะไม่เสียค่ามัดจำ และเมื่อทางบริษัทได้รับกระเป๋าในสภาพสมบูรณ์จะคืนเงินมัดจำดังกล่าว
 • สามารถกดลบรายการกระเป๋าที่ท่านเลือกออกได้
 • หากท่านมี Promotion Code สามารถกรอกได้ที่ส่วนนี้
 • ราคาจะคำนวณให้อัตโนมัติ ตามที่ท่านได้เลือก โดยบริการส่งและรับกระเป๋าคืน ฟรี ทั่วประเทศ!

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อประกันกระเป๋า CLICK

2.2เมื่อตั้งค่า CART เรียบร้อย หากท่านเสร็จสิ้นการเลือกกระเป๋าแล้ว สามารถกดปุ่ม PROOCEED TO CHECKOUT เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย หรือหากท่านต้องการเลือกดูกระเป๋าต่อ สามารถกดปุ่ม CONTINUE SHOPPING เพื่อเลือกดูกระเป๋าต่อได้

2.3ขั้นตอนต่อไป เป็นการกรอกชื่อและที่อยู่สำหรับ จัดส่ง-รับคืน กระเป๋า เมื่อกรอกเสร็จแล้ว สามารถกดเซฟ และกดปุ่ม CONTINUE เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3.
ชำระค่าบริการ

3.1เลือกวิธีชำระเงิน โดยท่านสามารถชำระค่าเงินได้ทั้งหมด 3 วิธี

 • จ่ายผ่านด้วยบัตรเดบิต/เครดิต*
 • จ่ายผ่าน PayPal
 • จ่ายผ่านการโอนเงินเข้าธนาคาร

สำหรับเงินวางมัดจำ ถ้าลูกค้าจ่ายผ่านบัตรเครดิต จะเป็นการกันวงเงินบัตรไว้เฉยๆ จะไม่ต้องจ่ายจริง และจะคืนเมื่อทางบริษัทได้รับกระเป๋าในสภาพสมบูรณ์

3.2เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่ม SUBMIT ระบบจะทำการส่งใบยืนยันการจองไปทางอีเมล์ของท่าน ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจอง