Q&A

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

CONTACT US
ต้องการใช้กระเป๋าด่วน ทำยังไงดี?
ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการกระเป๋าด่วน 
กรุณาติดต่อขอเช่ากระเป๋าทางไลน์ @onoff_rental หรือ โทร 082-4936535
การยกเลิกการเช่า สามารถทำได้ไหม?
สามารถทำได้คะ
แต่ต้องทำการยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน
ถ้ายกเลิกหลังจากนี้ ลูกค้าจะต้องทำการรับผิดชอบค่าเช่าเป็นเวลา 1 วัน
และทางบริษัทจะทำการโอนคืนค่าเช่าให้ภายใน 3 วัน
สามารถเลือกสถานที่รับและส่งคืนคนละที่กันได้มั้ย?

สามารถทำได้คะ

โดยการกรอกที่อยู่ในการรับและส่งคืนในหน้าเวปให้ชัดเจนค่ะ  

ไม่ได้ซื้อประกัน และทำกระเป๋าเดินทางหาย

ในกรณีที่คุณลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อประกัน และทำกระเป๋าเดินทางหาย

จะมีค่าใช้จ่ายตามราคาของกระเป๋าแต่ละรุ่นค่ะ

กระเป๋าเดินทางชำรุดหรือแตกหัก

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อประกัน จะมีค่าใช้จ่ายตามความหนักเบาของการชำรุดนั้นๆ